азот рідкий і газоподібний ГОСТ 9293-74

Азот (N2, nitrogen) – інертний газ без запаху. Азот газоподібний не робить небезпечного впливу на навколишнє середовище, нетоксичний. Азот одержують з атмосферного повітря шляхом низькотемпературної ректифікації.
Азот використовується:
  • для створення інертного середовища при виробництві, зберіганні та транспортуванні легкоокислюваних харчових продуктів;
  • для косерваціі замкнутих металевих судин і трубопроводів;
  • при високотемпературних процесах обробки металів, які не взаємодіють з азотом;
  • при виготовленні харчових газових сумішей;
  • у медичній косметології;
  • в галузях харчової та хімічної, нафтовидобувної промисловості